Start

Witamy na stronie 62. Konferencji Naukowej

Bydgoszcz - Krynica

11-16 września 2016

 

      W dniach 11-16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju już 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB). W konferencji wzięło udział ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli: Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organizatorem 61. (w roku 2015) i 62. Konferencji (w roku 2016) był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). Patronat Honorowy sprawowali: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Urząd Miasta Bydgoszczy. Konferencja krynicka to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży budowlanej – tak dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych, technicznych, jak i praktyków tej dużej branży.

Tradycyjnie, konferencje krynickie składają się z dwóch autonomicznych wyraźnie zarysowanych części: problemowej i ogólnej.

Część problemowa w tym roku dotyczyła budownictwa prefabrykowanego (tytuł: Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy). Wygłoszono 28 referatów podczas 6. następujących sesji tematycznych:

 • stan prefabrykowanego budownictwa betonowego w Polsce
 • współczesne prefabrykowane budownictwo w Polsce (2 sesje)
 • prefabrykowane budownictwo mostowe
 • rozwój i aktualne problemy prefabrykacji
 • doświadczenia z projektowania i realizacji konstrukcji z elementów prefabry-kowanych

Poruszona tematyka była interesująca i wywołała kreatywną dyskusję. Istotnym wzbogacę-niem był aktywny udział w konferencji dużych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej: SOLBET Sp. z o.o., Pekabex S.A., PREFABET BIAŁE BŁOTA S.A., Baumat Sp. z o.o., Firma GOTOWSKI Sp. z o.o. Wszystkie referaty z tej części konferencji zostały opublikowane w monografii pt. „Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy (Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2016). W podsumowaniu części problemowej można sformułować dwa główne wnioski:

 • prefabrykacja w ciągu najbliższych lat przeżywać będzie dynamiczny rozwój w zakresie inżynierii materiałowej, technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu, funkcjonalności obiektów budowlanych
 • oczekuje się z pełnym przekonaniem, że rozwój prefabrykacji w XXI wieku będzie tendencją trwałą w budownictwie europejskim i polskim uwzględniają-cym aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne

Czytaj więcej...

Wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy będą prezentowane podczas Konferencji według szczegółowego programu sesji.

Czas prezentacji:

 • w części problemowej – 15 minut
 • w części ogólnej – 10 minut

Po każdej sesji planowane jest 15 minut dyskusji. Sale obrad wyposażone będą w komputery, projektory multimedialne oraz nagłośnienie. Każdy z prelegentów podczas prezentacji ma do dyspozycji wskaźnik laserowy z pilotem do zmiany slajdów oraz dodatkowo mikrofon. Prezentacje powinny być przygotowane w programie MS PowerPoint (ppt), wersja 2007 lub starsza, lub w Portable Document Format (pdf), względnie w OpenOffice Impress (odp). W prezentacji prosimy o uwzględnienie marginesu po prawej stronie o szerokości ok 5% (pasek odliczania czasu).

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Zobacz zdjęcia z Konferencji 2015

 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I
 • Dzień I

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: