KOMITET NAUKOWY

1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski - Przewodniczący Komitetu Naukowego

2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ajdukiewicz

3. Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus

4. Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

5. Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL

6. Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt

7. Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

8. Prof. dr hab. inż. Jan Deja

9. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

10. Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

11. Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski

12. Prof. dr hab. inż. Józef Głomb

13. Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL

14. Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk

15. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Janowski

16. Prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

17. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz

18. Dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP

19. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

20. Prof. dr hab. inż. Michał Knauff

21. Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla

22. Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski

23. Dr hab. inż. Maciej K. Kumor, prof. UTP

24. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

25. Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

26. Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

27. Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak

28. Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

29. Dr hab. inż. Mieczysław Słowik

30. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

31. Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński

32. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

33. Dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz

34. Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: