PREZENTACJA REFERATÓW

Wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy będą prezentowane podczas Konferencji według szczegółowego programu sesji.

Czas prezentacji:

  • w części problemowej – 15 minut
  • w części ogólnej – 10 minut

Po każdej sesji planowane jest 15 minut dyskusji. Sale obrad wyposażone będą w komputery, projektory multimedialne oraz nagłośnienie. Każdy z prelegentów podczas prezentacji ma do dyspozycji wskaźnik laserowy z pilotem do zmiany slajdów oraz dodatkowo mikrofon. Prezentacje powinny być przygotowane w programie MS PowerPoint (ppt), wersja 2007 lub starsza, lub w Portable Document Format (pdf), względnie w OpenOffice Impress (odp). W prezentacji prosimy o uwzględnienie marginesu po prawej stronie o szerokości ok 5% (pasek odliczania czasu).

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: