PRZEWODNICZĄCY KOMISJI NAUKI 2016

CZĘŚĆ PROBLEMOWA

 • Idea prefabrykacji w budownictwie sięga czasów rzymskich, z elementów o dużych gabarytach (z kruszywa wapiennego, gipsu, wapna, z wezuwiańskich popiołów i wody) budowano elementy akweduktów, przepustów, tuneli.
 • Początek wielkiej prefabrykacji betonowej w budownictwie kubaturowym wiążemy z Le Corbusierem – idea, koncepcja z 1914 roku budowy budynku Domino
 • Pierwszy profesjonalny zakład produkcji prefabrykatów betonowych (na skalę przemysłową) powstał k. Bydgoszczy w Białych Błotach, obecnie PREFABET BIAŁE BŁOTA S.A.
 • W roku 1939 na terenie Polski istniało blisko 200 wytwórni betonowych, brak jest natomiast danych o wytwórniach prefabrykatów stalowych, które w tym czasie prawdopodobnie także istniały.
 • W latach 1950-1985 dominowało w Polsce budownictwo wielkoblokowe i wielkopłytowe, budownictwo uprzemysłowione.
 • Przewiduje się, że prefabrykacja w ciągu najbliższych lat przeżywała będzie dynamiczny rozwój w zakresie
  • inżynierii materiałowej
  • technologii produkcji prefabrykatów i ich montażu
  • funkcjonalności obiektów budowlanych
 • Oczekuje się, że rozwój prefabrykacji w XXI wieku będzie tendencją trwałą w budownictwie w całkowite zgodzie z oczekiwaniami
  • technicznymi
  • ekonomicznymi
  • ekologicznymi
  • społecznymi.

Cały problem budownictwa prefabrykowanego będzie przedstawiony i przeanalizowany kompleksowo, wielobranżowo i sformułowane będą wielokierunkowe, możliwie efektywne wnioski.

 

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: