WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE

Artykuły z części problemowej Konferencji będą opublikowane w specjalnie wydanej monografii. Artykuły z części ogólnej Konferencji zostaną wydane w Czasopiśmie Materiały Budowlane i w Czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture).

Ponadto artykuły zostaną udostępnione na płytach CD uczestnikom Konferencji.

Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl.

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: