ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: