OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących (bez noclegów i wyżywienia), otrzymanie drukowanej wersji materiałów konferencyjnych oraz innych materiałów związanych z Konferencją.

Zakres uczestnictwa  Wysokość opłaty
 Cała konferencja  1050 zł
 Cała Konferencja osoby poniżej 35. roku życia*  750 zł
 Osoba towarzysząca/osoba bez materiałów konferencyjnych  750 zł

*dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia Konferencji nie ukończyli 35. roku życia

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: