PAKIET FUNDATORA NAGRÓD
  1. Tytuł Fundatora Nagród 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
  2. Reklama Fundatora na salach obrad:

- umieszczenie logo lub nazwy Firmy na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad z opisem „fundator nagród”.

  1. Logo Fundatora w materiałach reklamujących Konferencję:

- w księdze konferencyjnej na stronie prezentującej sponsorów,

- w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom.

  1. Reklama na stronie internetowej Konferencji www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl z oznaczeniem „Fundator Nagród”:

- logo w dziale „Sponsorzy”, z opisem, że jest to Fundator Nagród,

- logo Fundatora Nagród na każdej podstronie wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Fundatora.

  1. Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Fundatora (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Fundatora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników.
  2. Informacja o sponsorowaniu nagród dla autorów najlepszych referatów podczas ich wręczania.

Środki z puli Fundatora Nagród zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników Konferencji w ramach konkursu na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca.

Cena pakietu: 7 500 zł netto

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: