PAKIET GŁÓWNY
  1. Tytuł Sponsora Głównego 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
  2. Reklama Sponsora Głównego w miejscu obrad:

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad,

- reklama na roll-upie w hallu wystawowym,

- wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad.

  1. Miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora Głównego w hallu wystawowym.
  2. Logo Sponsora Głównego w materiałach konferencyjnych:

-  w księdze konferencyjnej na stronie prezentującej sponsorów,

- w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom.

  1. Reklama na stronie internetowej Konferencji www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl, z oznaczeniem „Sponsor Główny”:

- logo Sponsora Głównego na stronie głównej,

- logo w dziale „Sponsorzy”, z opisem, że jest to Sponsor Główny,

- logo Sponsora Głównego na każdej podstronie wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora Głównego.

  1. Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora Głównego (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników.
  2. Możliwość przekazania jednej wiadomości email redagowanych przez Sponsora Głównego wszystkim tym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
  3. Logo Sponsora Głównego na wyświetlaczu LCD w hallu głównym budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno− Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z logiem pozostałych Sponsorów Głównych, ekspozycja 14 dni przed Konferencją.
  4. Nieodpłatny udział jednego przedstawiciela Sponsora w części problemowej.

Cena pakietu: 15 000 zł netto

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: