PAKIET STRATEGICZNY
 1. Tytuł Sponsora Strategicznego 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), przyznawany na wyłączność.
 2. Reklama Sponsora Strategicznego w miejscu obrad:

- reklama na roll-upie przy stole prezydialnym podczas otwarcia i zamknięcia Konferencji,

- reklama na roll-upie w najbliższym sąsiedztwie każdego z ekranów podczas obrad,

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji (15% całej powierzchni) w salach obrad,

- reklama na roll-upie w hallu wystawowym przy wejściu do sal obrad,

- wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad – 50% czasu.

 1. Miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora Strategicznego przy wejściu do sali obrad.
 2. Możliwość przeprowadzenia przez Sponsora Strategicznego 30. minutowej prezentacji dla uczestników Konferencji.
 3. Udział w organizacji warsztatów z zakresu budownictwa energooszczędnego dla uczestników Konferencji.
 4. Reklama Sponsora Strategicznego w materiałach konferencyjnych:

- reklama w księdze konferencyjnej,

- logo w księdze konferencyjnej na stronie prezentującej sponsorów,

- logo w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom.

 1. Reklama na stronie internetowej Konferencji www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl, z oznaczeniem „Sponsor Strategiczny”:

- logo Sponsora Strategicznego na stronie głównej w rozmiarze większym od pozostałych sponsorów,

- logo w dziale „Sponsorzy” z opisem, że jest to Sponsor Strategiczny,

- logo Sponsora Strategicznego na każdej podstronie wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora.

 1. Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora Strategicznego (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników Konferencji
 2. Możliwość przekazania trzech wiadomości email redagowanych przez Sponsora Strategicznego wszystkim tym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 3. Nazwa firmy i logo Sponsora Strategicznego na wyświetlaczu LCD w hallu głównym budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno− Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ekspozycja 14 dni przed Konferencją na całej powierzchni ekranu przez 30% czasu poświęconego Konferencji.
 4. Możliwość zorganizowania przez Komitet Organizacyjny Konferencji 60. minutowego wykładu lub szkolenia dla kadry Sponsora, przeprowadzonego przez uzgodnionego prelegenta w zakresie uzgodnionej tematyki.
 5. Nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w części problemowej.

Cena pakietu: 50 000 zł netto

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: