PAKIET WIODĄCY
 1. Tytuł Sponsora Wiodącego 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
 2. Reklama Sponsora Wiodącego w miejscu obrad:

- reklama na roll-upie w sali obrad podczas otwarcia, zamknięcia Konferencji oraz w czasie obrad,

- logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji (10% powierzchni) w salach obrad,

- reklama na roll-upie w hallu wystawowym,

- wyświetlanie logo Sponsora Wiodącego w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad (10% czasu).

 1. Miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora Wiodącego w hallu wystawowym.
 2. Możliwość przeprowadzenia przez Sponsora 20. minutowej prezentacji dla uczestników Konferencji.
 3. Logo Sponsora Wiodącego w materiałach konferencyjnych:

- w księdze konferencyjnej na stronie prezentującej sponsorów,

- w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom,

 1. Reklama na stronie internetowej Konferencji www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl, z oznaczeniem „Sponsor Wiodący”:

- logo Sponsora Wiodącego na stronie głównej,

- logo w dziale „Sponsorzy”, z opisem, że jest to Sponsor Wiodący,

- logo Sponsora Wiodącego na każdej podstronie wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora Wiodącego.

 1. Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora Wiodącego (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników.
 2. Możliwość przekazania dwóch wiadomości email redagowanych przez Sponsora Wiodącego wszystkim tym uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.
 3. Logo Sponsora Wiodącego na wyświetlaczu LCD w hallu głównym budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno− Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z logami pozostałych sponsorów, ekspozycja 14 dni przed Konferencją.
 4. Możliwość zorganizowania przez Komitet Organizacyjny Konferencji 45. minutowego wykładu lub szkolenia dla kadry Sponsora, przeprowadzonego przez uzgodnionego prelegenta w zakresie uzgodnionej tematyki.
 5. Nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora Wiodącego w części problemowej.

Cena pakietu: 25 000 zł netto

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: