PAKIET ZWYKŁY
  1. Tytuł Sponsora 62. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).
  2. Reklama Sponsora na salach obrad:

-  logo na roll-upie prezentującym sponsorów Konferencji w salach obrad,

-  wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami na ekranach w salach obrad wraz z pozostałymi sponsorami.

  1. Logo Sponsora w materiałach konferencyjnych:

- w księdze konferencyjnej na stronie prezentującej sponsorów,

- w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom.

  1. Reklama na stronie internetowej Konferencji www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl z oznaczeniem „Sponsor”:

- logo w dziale „Sponsorzy”, z opisem, że jest to Sponsor,

- logo Sponsora na każdej podstronie wraz z łączami do stron internetowych wskazanych przez Sponsora.

  1. Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe itp. dostarczone przez Sponsora) do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników.
  2. Logo Sponsora na wyświetlaczu LCD w hallu głównym budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno− Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z logami pozostałych sponsorów, ekspozycja 14 dni przed konferencją.

Cena pakietu: 7 500 zł netto

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: