TEMATYKA KONFERENCJI

CZĘŚĆ OGÓLNA

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

Środa, 14 września 2016 roku

 • Budownictwo Ogólne
 • Inżynieria Materiałów Budowlanych
 • Inżynieria Komunikacyjna - Mosty
 • Konstrukcje Metalowe
 • Fizyka Budowli
 • Budownictwo Hydrotechniczne
 • Mechanika Konstrukcji i Materiałów

Czwartek, 15 września 2016 roku

 • Mechanika Konstrukcji i Materiałów
 • Konstrukcje Betonowe
 • Geotechnika
 • Inżynieria Komunikacyjna – Drogi

Piątek, 16 września 2016 roku

 • Inżynieria Komunikacyjna – Drogi
 • Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: