WYDAWNICTWA KONFERENCYJNE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE – STAN I PERSPEKTYWY

Zaproponowana problematyka części problemowej jest w pełni aktualna, bowiem między innymi wiadomo, że:

  • Z ostatnio znowelizowanej Dyrektywy UE z dnia 09.06.2010 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków wynika, że wszystkie nowo budowane budynki będą musiały spełniać podwyższone wymogi energooszczędności oraz charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii, z wykorzystaniem w bardzo wysokim stopniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalne Programy Operacyjne i inne programy przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 są mocno nakierowane na budownictwo energooszczędne; chodzi tutaj przede wszystkim o przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną.
  • Z komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 31.07.2014 roku wynika, że nowa strategia ożywienia sektora budownictwa w UE ma opierać się w głównej mierze na promowaniu budownictwa energooszczędnego.
  • Prawodawstwo w UE, a w tym i w Polsce, jest niejednoznaczne, brak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się do budownictwa energooszczędnego.

Cały problem budownictwa energooszczędnego będzie przedstawiony i przeanalizowany kompleksowo, wielobranżowo i sformułowane będą wielokierunkowe, możliwie efektywne wnioski.

NA SKRÓTY:

                           MAPA DOJAZDU: